I am only a child playing on the beach, while vast oceans of truth lie undiscovered before me. Isaac Newton
PROGRAMA ANALITICA FILOSOFIE
 
(anul I, F.I.F.I.M. şi M.I.E.A.D.R. - D.F., AGRICULTURA - D.O)
 
 
Obiective:

- introducere în temele fundamentale ale filosofiei: cunoaşterea, existenţa, libertatea, morala, actul cultural (concepte, problematicã, orientãri majore şi reprezentanţi, teoriile în contextul epocii, evoluţia doctrinelor);

- dezbaterea conceptelor/temelor fundamentale ale filosofiei în vederea stimulãrii dimensiunii interogativ-reflexive (gandire criticã, divergentã, sistemicã; stimularea interesului cognitiv), a exersãrii capacitãţii (auto)evaluative, educãrii laturii relaţional-valorice a personalitãţii în spiritul reperelor axiologice umane fundamentale: bine, adevãr, frumos;
- sesizarea implicaţiilor principalelor probleme filosofice la nivelul disciplinelor de specialitate
 
Continut:
Curs
Capitolul 1  Problema cunoaşterii
1.1 Originea problemei cunoaşterii
1.2 Conceptul cunoaştere; problematica adevãrului
1.3 Cunoaştere comunã / cunoaştere ştiinţificã / cunoaştere filosoficã
1.4 Eroare şi progres în cunoaştere                                                                                                                                                                                      
Cuvinte cheie: cunoaştere, adevãr, filosofie

Capitolul 2  Problema ontologicã
2.1 Conceptul existenţã
2.2 Tema  principiului
2.3 Existenţã şi conştiinţã; existenţã şi devenire
2.4 Domenii şi niveluri ale existenţei
2.5 Existenţã şi realitate fizicã
2.6 Spaţiul, timpul, mişcarea
2.7 Determinism, indeterminism
Cuvinte cheie: existenţã, principiu, metafizicã, dialecticã, spaţiu, timp, mişcare, determinism, indeterminism

Capitolul 3  Problema libertãţii
3.1 Conceptul libertate
3.2 Determinism divin, natural, psihic, cultural, social-politic
3.3 “Omul este condamnat la libertate”
3.4 Caracteristicile libertãţii; tipuri şi grade de libertate
Cuvinte cheie: necesitate, libertate, responsabilitate 

Capitolul 4 Problema moralei
4.1 Cadru conceptual (moralã, eticã, bine moral, normã)
4.2 Marile probleme ale eticii
4.3 Dreptate şi moralã; teorii despre dreptate
4.4 Tipuri de dreptate; dreptate, egalitate, proprietate, echitate
4.5 Putere şi legitimitate; drepturile omului
4.6 Deontologia profesionalã (scurtã introducere în etica economicã/ etica mediului)
Cuvinte cheie: moralã, eticã, bine, dreptate, normã, putere, autoritate, egalitate, echitate, toleranţã

Capitolul 5 Problema valorii  
5.1 Conceptul valoare
5.2 Actul cultural
5.3 Culturã şi civilizaţie
Corolar: ce este omul?
Cuvinte cheie: valoare, culturã, civilizaţie, om
 
Seminarii*
1. Cunoaşterea (concept şi forme particulare: comunã /ştiinţificã/ filosoficã)
2. “ªtiu cã nu ştiu nimic”?
3. Unitatea şi infinitatea lumii
4. „Omul este condamnat la libertate”?
5. Etica: „bazele fãrã baze?”
6. Dreptate, echitate, democraţie
7. „Existenţa întru mister şi pentru revelare”
 
* pentru facultãţile care au prevazut seminar în planul de învãţãmânt
 
 
Bibliografia:
Nagel, Thomas – Oare ce înseamnã toate astea?, Bucureşti, All, 1994
Platon – Dialoguri, Bucureşti, Iri, 1998
Cassirer, Ernst – Eseu despre om. O introducere în filosofia culturii umane, Bucureşti, Humanitas, 1994
Liiceanu, Gabriel – Despre limitã, Bucuresti, Humanitas, 1994
Pleşu, Andrei – Toleranţa şi intolerabilul. Criza unui concept, LiterNet.ro, 2005
xxx – Filosoful – rege?Filosofie, moralã şi viaţã publicã (culegere de texte), editor M.Flonta, Bucureşti, Humanitas, 1992
xxx – Ce vor filosofii? (culegere de texte), coord.V.Mureşan, Bucureşti, Punct, 2000
 Earle, William James – Introducere în filosofie, Bucureşti, All, 1999
Fouillee, Alfred - Istoria filosofiei, Bucuresti, Casa Editoriala Odeon, 2000, vol.I-II