I am only a child playing on the beach, while vast oceans of truth lie undiscovered before me. Isaac Newton
  • IMPORTANT!
Activităţile premergătoare evaluării finale (cursul şi seminarul) permit evaluarea formativă (continuă, în decursul semestrului). De aceea nota maximă se poate obţine implicându-vă consecvent şi eficient în activitatea didactică.

Ca să ne atingem scopul e necesar să veniţi la seminar însoţiţi de materialul pentru studiu!

În cazul absentării, 'dovada' recuperării se face printr-un referat sintetic sau eseu (max.5 pg.TNR 12) care se punctează în funcţie de efortul individual depus la elaborare şi care vizează expunerea concisă, problematizantă, critică a principalelor teme/concepte studiate (v. “cuvinte cheie” în programă şi bibliografia minimală obligatorie).
 
  • EVALUAREA FINALĂ: COLOCVIU SAU ESEU

1. Colocviul

Colocviul se desfăşoară de preferinţă în presesiune (data fixându-se cel mai târziu la antepenultimul seminar), interogaţia (nu interogatoriul) vizând dezvoltarea a două “cuvintele-cheie” menţionate în programă, pe baza materialului prezentat la curs şi aprofundat la seminar.

2. Eseu

Tema aleasă pentru eseu se va încadra în programa de studiu, iar consultaţiile pentru elaborarea acestuia se desfăşoară la seminar.
Recomandări pentru redactarea eseului
Termen de predare: penultimul seminar (curs).

Studenţii facultăţii de Management, având mai multe ore alocate săptămânal, pot opta la seminar pentru elaborarea efectivă a eseului final (consultare cu cadrul didactic, studiu în bibliotecă, redactarea eseului etc.). Această lucrare poate constitui baza pentru proiect practică an I.

Şi ... chiar dacă lipsiţi de la seminar/curs cu brio sau mai ponderat şi de preferinţă motivat, puteţi obţine totuşi performanţa unei note maxime dacă refaceţi seminarul şi învăţaţi (la Filosofie).

Baftă !